facebook.com/gastonmagiker

För Bokning:

Producent Robert Dahlström

Mobil +46 (0)702-633 964

Email: gaston@trollkonster.nu

gaston i flammorna